Vragen Zwemles

Om je in te schrijven voor zwemles klik je hier. Dit kan vanaf 4 jaar. Om te kunnen starten dient je kind bij aanvang van de 1e les tenminste 4 jaar te zijn.

We geven les op 6 dagen in een week, van maandag t/m zaterdag. Een zwemles duurt 60 minuten.De lessen zijn gepland op een vaste dag/tijd in het lesrooster. De lesgroepen zijn gepland als volgt:
Maandag tussen 15:30-19:00 uur
Dinsdag tussen 15:30 - 18:00 uur
Woensdag.tussen 15:00 - 19:00 uur
Donderdag tussen 15:00 -18:00 uur
Vrijdag tussen 14:45 - 17:30 uur
Zaterdag tussen 08:30 - 14:00 uur
Kinderen die al in het lesrooster zwemlessen voor A volgen blijven op dezelfde dag/tijd zwemmen als ze aan het einde van de lesperiode bij les 10 doorgaan naar het volgende niveau. Gaat je kind na les 10 verder met hetzelfde niveau dan wijzigt de tijd e/o de lesdag.

Voor elke nieuwe periode wordt een nieuw lesrooster gemaakt waarin per dag één nieuwe groep 1 wordt ingepland. De uitstroom van groepen die klaar zijn met de opleiding zorgt ervoor dat elke nieuwe periode andere lestijden vrijkomen. De nieuwe groepen 1 die vanuit de wachtlijst komen, worden op deze vrijgekomen lestijden ingepland. Dit betekent dat de lestijd voor deze groep elk nieuw lesblok anders is en pas 2 weken voor de start definitief bekend wordt.

​Staat je kind bij ons op de wachtlijst ingeschreven dan ontvang je van ons tijdig een bericht wanneer je kind kan starten met de eerste zwemles.

Wij proberen de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachtlijst is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en doorstromingen in het lopende lesblok.

Je meld je kind telefonisch of via e-mail af voor de zwemles. Het missen van een les geeft geen recht op een inhaalles.
Als je kind langdurig afwezig is door ziekte lever je de leskaart in bij de receptie.
Zodra je kind hersteld is neem je contact op om de zwemles weer te hervatten.

In een zwemlesgroep is plaats voor 10 kinderen die les krijgen van een zwemlesinstructeur/trice, m.u.v van de opleiding voor het C-diploma. In een lesgroep C is plaats voor 12 kinderen.

Elke schooljaar wordt een nieuwe jaarplanning gemaakt. Hierin staan de dagen waarop zwemles is. Op zondag en officiele feestdagen zijn in de regel geen zwemlessen. Ook staat altijd vermeldt of de zwemles wel/niet doorgaat in de vakantie.
Kijk voor deze informatie op de pagina "Zwemles-informatie"

Om de zwemles zo rustig mogelijk te laten verlopen worden geen ouders/begeleiders toegestaan op de zwemzaal tijdens de les. Wel zijn in elke lesperiode 2 kijklessen ingepland. Tijdens het laatste halfuur van les 5 en les 10 mogen ouders komen kijken naar de vorderingen van hun kind.
Vanwege de geldende Corona maatregelen kan het zijn dat kijklessen in beperkte mate worden toegestaan.

Je kunt de vorderingen van jouw kind volgen door in te loggen op het leerlingvolgsysteem. Hier worden na elke zwemles zo spoedig mogelijk de scores toegevoegd. Het leerlingvolgsysteem kun je eenvoudig openen op de website. Klik hier.

Je kunt het voor je kind makkelijker maken door veel te gaan zwemmen. Doe dan geen oefeningen, maar maak het zwemmen leuk. Ga samen van de glijbaan of doe spelletjes. Jouw aanwezigheid zorgt ervoor dat je kind zich op zijn/haar gemak gaat voelen in het water. Dat geeft zelfvertrouwen!.

Een kind moet eerst ‘watervrij’ zijn alvorens het kan leren zwemmen. Voor ons is een kind watervrij als het zonder angst in speelse situaties geheel onder water durft en een aantal tellen zonder hulpmiddelen goed kan drijven op buik en rug.

In onze visie kunnen kinderen van 4 à 5 jaar alleen maar leren door te spelen. Een kind van die leeftijd kan niet een heel uur alleen maar baantjes zwemmen. Er worden wel banen gezwommen, maar wij proberen dat zoveel mogelijk met speelse vormen te combineren, waardoor een kind zwemles leuk vindt en sneller leert. Wij leren de kinderen vanaf de eerste les al zelfstandig en in groepjes te werken. Met opdrachtkaarten oefenen kinderen zelfstandig bepaalde vaardigheden die eerder al zijn aangeleerd. Hierdoor kan de zwemlesgever heel gericht met een klein groepje intensief iets oefenen.

Bij aanvang van de eerste les in het nieuwe lesperiode heb je een geldige leskaart nodig. De leskaart is alleen geldig in de aangegeven pperiode.
Er zijn 4 lesperiodes in een schooljaar. In elke lesperiode van 10/12 weken kan een kind een niveau halen.
De leskaart kun je opwaarderen bij de kassa van het zwembad of online in onze webshop. De nieuwe leskaart is 14 dagen voor aanvang van de nieuwe lesperiode te koop.
Opwaarderen kan in de omgeving van jouw kind inonze webshop.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.